Remont ul. Daszyńskiego.

Trwa remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”.

 

14 kwietnia zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa

- wartość umowy – 569.114,12 zł

- termin zakończenia – do 30.06.2017r.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.