Droga przy Gimnazjum.

To efekty przebudowy drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5.

 

30 marca zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa

- wartość umowy - 214.800,31 zł

- termin realizacji zadania - 30.05.2017r.

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.