Bank Zamian Lokali - informacje

Bank Zamian Lokali – informacje podstawowe
Urząd Miejski w Głogowie - Wydział Spraw Społecznych w ramach realizowanych działań prowadzi tzw. BANK ZAMIAN LOKALI. Korzystanie z Banku jest bezpłatne. Bank ma pełnić funkcję pośredniczenia pomiędzy osobami zainteresowanymi zamianą zajmowanego lokalu na inny, na zasadzie skrzynki kontaktowej. Nadrzędnym zadaniem Banku  jest pomoc w znalezieniu osobie zainteresowanej zamianą drugiej strony do zamiany oraz kojarzenie osób wyrażających chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny lokal, dostosowany do potrzeb oraz oczekiwań lokatorów. Bank tworzony jest na podstawie złożonych Ofert zgłoszenia lokalu do zamiany (na druku) i prowadzony w formie wykazu umieszczonego na  stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń umieszczonej przy Wydziale Spraw Społecznych (pok. 243).
Celem uruchomienia Banku jest:
1. Poprawa warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych w tym dostosowanie powierzchni lokali do ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy
2. Dostosowanie opłat za używanie lokalu do możliwości płatniczych najemcy
3. Uniknięcie kosztownego postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji
4. Umożliwienie spełnienia kryterium metrażowego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy
Ofertę zgłoszenia lokalu do zamiany mogą złożyć:
1. Najemcy lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
(w tym najemcy posiadający zadłużenie)
2.  Osoby zajmujące lokale komunalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy bez tytułu prawnego (wypowiedzenie umowy najmu lokalu ze względu na zadłużenie lub przekroczenie kryterium dochodowego upoważniającego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego)
3. Osoby posiadające orzeczone wyroki nakazujące eksmisję z zajmowanego lokalu
4. Najemcy lokali wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego (z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych), jeżeli są zainteresowani zamianą na lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów

Uwaga!!!!!
Umieszczenie oferty w Banku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wzajemną zamianę. Procedura składania i rozpatrywania wniosków prowadzona jest na ogólnie przyjętych zasadach.

Warunkiem umieszczenia lokalu w Banku Zamian jest złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańców Oferty zgłoszenia lokalu do zamiany wraz z wymaganymi oświadczeniami. W przypadku wielości najemców ofertę winien złożyć i podpisać każdy z najemców (na jednym formularzu). Formularz Oferty udostępniony został na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu (pok. nr 18). Oferta usunięta zostanie na wniosek oferenta, po dokonaniu zamiany lokalu lub po upływie terminu ważności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności