Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Głogowie, która rozpocznie się o godzinie 16:00, 25 marca 2014 r. w Sali Rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

1  . Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2  . Informacja na temat ofert kulturalnych i sportowych w Głogowie w 2014 roku.

3  . Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1     przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie,

3.2     utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej,

3.3     zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomoc Społecznej w Głogowie,

3.4     udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

3.5     zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2014,

3.6     zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,

3.7     umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przejętych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie,

3.8     utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

3.9     podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej,

3.10 określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 rok,

3.11 wyrażenia zgody ma odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

3.12 zmiany uchwały Nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Głogowa między sesjami.

6.       Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

7.       Sprawy różne.

8.       Zamknięcie sesji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności