Regulamin GKS

 REGULAMIN PROGRAMU „GŁOGOWSKA KARTA SENIORA”

§ 1

Organizator

Organizatorem Programu „Głogowska Karta Seniora” jest Gmina Miejska Głogów z siedzibą przy ul. Rynek 10, 67-200 Głogów.  Karty  będą  wydawane  w  Biurze  Obsługi  Mieszkańca Urzędu  Miejskiego  w  Głogowie lub dostarczane osobiście do domu za pośrednictwem poczty.

§ 2

Warunki uczestnictwa dla Seniora

 1. Do programu może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 60 lat, zamieszkująca na stałe w Głogowie posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W przypadku, gdy osoba uprawniona do otrzymywania karty nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może posługiwać się nią opiekun tej osoby legitymujący się dokumentem poświadczającym ten fakt.
 3. Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć do Biura  Obsługi Mieszkańca  Urzędu Miejskiego w Głogowie lub wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie www.glogow.pl w zakładce „Głogowska Karta Seniora” 
 4. Karta będzie wydawana na podstawie wypełnionego wniosku i dowodu osobistego.
 5. Senior zobowiązany jest uczestniczyć w programie wyłącznie osobiście, a jego karta nie może być przeniesiona i wykorzystywana przez inną osobę, poza przypadkiem opisanym w pkt 2.
 6. Każdy Senior zgłaszający się do programu jest uprawniony do otrzymania jednej karty. W razie zgubienia karty Seniora może otrzymać jej duplikat. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20 zł.
 7. Karta uprawnia posiadacza do korzystania ze specjalnej oferty kierowanej przez Punkty Partnerskie.
 8. Lista punktów jest dostępna na stronie internetowej  www.glogow.pl w zakładce „Głogowska Karta Seniora”
 9. Skorzystanie z oferty możliwe będzie po okazaniu w Punkcie Partnerskim karty wraz z dowodem tożsamości.
 10. Aby zrezygnować z udziału w programie należy złożyć stosowne oświadczenie i zwrócić kartę zespołowi obsługującemu.
 11. Senior może zostać wykluczony z programu i pozbawiony karty jeżeli udostępni innej osobie swoją kartę lub nie będzie przestrzegał zapisów niniejszego regulaminu.

§ 3

Warunki uczestnictwa dla Punktów Partnerskich

 1. Do programu może przystąpić każdy przedsiębiorca, jednostka organizacyjna i instytucja, która przedstawi i będzie udzielać ofertę specjalną korzystną dla Seniorów.
 2. Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w  Głogowie lub przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres e-mail: l.scislowska@glogow.um.gov.pl
 3. Punkt Partnerski jest zobowiązany do świadczenia dóbr i usług zgodnie ze złożoną Deklaracją.
 4. Partner programu na każdym etapie może zrezygnować ze świadczonych ulg, składając oświadczenie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności