Inicjatywa lokalna

 Masz pomysł, a nie wiesz jak go zrealizować?

Chcesz działać i potrzebujesz pomocy?

Inicjatywa lokalna to najlepsze rozwiązanie!


Co to jest INICJATYWA LOKALNA?

- to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

W jakim obszarze można wnioskować o wsparcie?

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

1/ działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
2/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci  wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury,
3/ działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniana tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4/ działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 5/ działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6/ działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
7/ działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
8/ działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
9/ działalność charytatywna,
10/ działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

Kto może starać się o wsparcie w ramach Inicjatywy Lokalnej?
 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Jak złożyć wniosek?

 • Pobierz formularz wniosku i wypełnij go zgodnie z instrukcją - wniosek
 • Zapoznaj się ze szczegółowymi kryteriami oceny, by jeszcze lepiej przygotować się do wypełnienia wniosku - kryteria
 • Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Głogowie – sekretariat Prezydenta, Rynek 10
 • Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z opisem „Wniosek w ramach inicjatywy lokalnej”

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć w ciągu 7 dni:
 •  w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem organizacji pozarządowych:

a) kopię aktualnego dokumentu rejestracyjnego,

b) pisemne oświadczenie mieszkańców, których dana organizacja pozarządowa reprezentuje o zaangażowaniu ich w realizację zadania publicznego

 • w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane - oświadczenieUCHWAŁA NR XXIII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - pobierz


 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności