Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie na realizację zadania pn. "Rehabilitacja na obiektach Chrobry Głogów S.A.".

treść ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej - Utworzenie Klubu "Senior+"

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej.
Rodzaj zadania: Utworzenie Klubu "Senior+" przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie.

Ogłoszenie wraz załącznikami - pobierz

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. III Głogowska Biesiada Seniorów - oferta złożona przez Stowarzyszenie A Jutro?

zobacz treść oferty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaj zadania:"Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa w schronisku".

Ogłoszenie wraz z załącznikami - pobierz

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.