Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wakacje z ministrantami- kultura, tradycja i historia gór i Podhala"

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.