Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Klubu "Senior+"

Prezydent Miasta Głogowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Klubu "Senior+" przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie".

Ogłoszenie wraz z załącznikami - pobierz

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.