Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.