Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. III Głogowska Biesiada Seniorów - oferta złożona przez Stowarzyszenie A Jutro?

zobacz treść oferty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaj zadania:"Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa w schronisku".

Ogłoszenie wraz z załącznikami - pobierz

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wakacje z ministrantami- kultura, tradycja i historia gór i Podhala"

zobacz treść oferty

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w roku 2018 w zakresie kultury

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 pn. „Lato z kulturą – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji”

Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej - pobierz

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.