Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. " Zajęcia pozalekcyjne z siatkówki"

zobacz treść oferty

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Cichych Pracowników Krzyża

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża na realizację zadania pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia".

treść ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie na realizację zadania pn. "Rehabilitacja na obiektach Chrobry Głogów S.A.".

treść ogłoszenia - pobierz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej - Utworzenie Klubu "Senior+"

Prezydent Miasta Głogowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej.
Rodzaj zadania: Utworzenie Klubu "Senior+" przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie.

Ogłoszenie wraz załącznikami - pobierz

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.