Wykaz organizacji pozarządowych

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie miasta Głogowa

Automobilklub "Głogów"

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
tel.: 76 747 68 58 , faks: 76 747 68 58
email: apglogow@wp.pl

Prezes: Piotr Bułkowski

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Akademia Sportów Obronnych w Głogowie

ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów

tel.: 693 194 334

email: placekas@o2.pl

Prezes: Krzysztof Taras

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności z zakresu samoobrony i walk wręcz oraz strzelectwa

Centrum Sportowe "Głogowski Triathlon"

ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów

tel. 76 834 77 25

email: akademiaplywania@me.com , gorskijerzy@wp.pl

Prezes: Jerzy Górski

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Cisi Pracownicy Krzyża
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
ul. bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów, 67-200 Głogów

Tel. 76 833 32 97 

email: cpk@lg.onet.pl

strona: www.cisi.pl

Prezes: Małgorzata Malska

Celem wspólnoty (stowarzyszenia) Cichych Pracowników Krzyża oraz prowadzonego przez nią Domu "Uzdrowienie Chorych" jest służba niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym

Chrześcijańskie Forum Społeczne

ul. Królowej Jadwigi 1, 67-200 Głogów

tel. 691 279 480

email: marych@master.pl

Prezes: Marek Rychlik

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie jego podmiotowości, instytucji i organizacji społecznych w oparciu o społeczną naukę kościoła

Fundacja Głogów Razem

ul. Adama Mickiewicza 55, 67-200 Głogów
tel.
email: glogowrazem@gmail.com
Prezes: Sara Szatkowska

Promowanie wolontariatu, inicjowanie, promowanie, wspieranie i upowszechnianie działań zwiększających świadomą aktywność społeczną i obywatelską w społecznościach lokalnych

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych FLIS

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

tel./faks: 768321804

email: flis@flis.org.pl

strona: www.flis.org.pl

Prezes: Dominika Błaszczyk

Wspieranie różnorodnych form aktywności, służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie postaw obywatelskich

 Fundacja Owoc Głogu

 Ul. Poczdamska 1, pok. 302; 67-200 Głogów

 Tel. 606 424 088

 email: biuro@owocglogu.org.pl

 strona: www.owocglogu.org.pl

 Prezes: Anna Hamza

 Działanie dla dobra, poprzez Historię, Kulturę i Sztukę. Działalność charytatywna.

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Łąkowa 46, 67-200 Głogów

tel. 880 108 188,
e-mail: fps@onet.pl

strona: www.FundacjaPS.org

Prezes zarządu: Przemysław Maksymów

 Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym we współdziałaniu z instytucjami pomocy społecznej, pomocy rodzinie i rynku pracy;  

Organ prowadzący Szkołę Podstawową dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu "Dalej Razem" w Głogowie

Fundacja PARAVEL

Ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
Tel. 690026980
E:mail: paravel2017@gmail.com

Prezes: Małgorzata Zarubajko

Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, wspomaganie rozwoju nauki, oświaty i wychowania

Głogowska Fundacja Akademicka

ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

tel. 76 835 35 66

email: e.czainska@pwsz.glogow.pl

strona: www.pwsz.glogow.pl

Prezes: Ewa Czaińska

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Głogowska Fundacja Edukacyjna

Ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów

Tel.: 76 834 21 38

email: sekretariat@lo1glogow.pl

strona: www.lo1glogow.pl

Prezes: Ewa Czaińska

Działalność w sferze działań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Wszechstronne wspieranie:
- rozwoju szkolnictwa na terenie miasta Głogowa
- udzielanie finansowej pomocy szkołom prowadzącym bezpłatne nauczanie na terenie miasta
- udzielanie stypendiów uczniom i nauczycielom

Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic

ul. Henryka V Żelaznego 3, lok. 5, 67-200 Głogów

tel.: 694 918 694, 790 632 444

email: stowarzyszenie.grot@o2.pl

Prezes: Piotr Rąpała

Działania mające na celu ocalenie od zapomnienia obiektów architektonicznych, relacji osób, miejsc, poznawanie oraz odkrywanie niezbadanej historii miasta

Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Sikorskiego 1, 67-200 Głogów

tel.: 76 727 65 71 

email: administracja@gutw.glogow.pl

strona: www.gutw.glogow.pl

Prezes: Danuta Gross

Poprawa jakości życia osób starszych, stwarzanie warunków do dobrego starzenia się

Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

ul. Kosmonautów Polskich 30 lok. 1, 67-200 Głogów

tel.: 532 727 798, 532 727 799 

email: gsod@op.pl

strona: www.gsod.republika.pl

Prezes: Marta Kaszuba

Przeciwdziałanie alienacji różnych grup społecznych. Pomoc rodzinom dotkniętych chorobom nowotworową. Wszechstronne działania profilaktyczne, charytatywne, poradnictwo, streetworking.

Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

ul. Perseusza 13,, 67-200 Głogów

Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 19/5, 67-200 Głogów

tel.: 606908504
e-mail: cervus43@interia.pl
strona: www.gsl.glogow.net.pl
Prezes: Krzysztof Jeleń

Prowadzenie wszechstronnych działań propagujących i rozwijających kulturę literacką w szczególności wśród społeczeństwa Głogowa i regionu głogowskiego (Ziemi Głogowskiej) oraz udział w życiu kulturalnym miasta

Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "AMICUS"

ul. C.K. Norwida 1, 67-200 Głogów

Działalność prowadzona pod adresem: Azyl AMICUS ul. Portowa 1, 67-200 Głogów

Tel.: 698 305 889, 667 966 567

E-mail: amicus.glogow@wp.pl

Strona: www.amicus.glogow.pl

Prezes: Aneta Ciećko

Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania

Głogowskie Towarzystwo Tenisowe

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

tel.: 694516925

email: andrzejlift@tlen.pl

strona: www.gtt.glogow.pl

Prezes: Andrzej Kulchawik

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Integracyjny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych w Głogowie

ul. Bł. Luigiego Novarese 2, 67-200 Głogów

Tel.: 782 934 93

E-mail: andrzej@ikson.pl

Prezes: Andrzej Maciejewski

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób z niepełnosprawnościami

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

tel. 505126435

email: kknglogow@interia.pl

Prezes: Arkadiusz Adamski

Zrzeszenie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym

Klub Sportowy Street Workout Głogów

ul. Wita Stwosza 4/4, 67-200 Głogów

email: klubsportowy.swg@gmail.com

strona: www.streetworkout.glogow.org

Prezes: Karolina Wójcik

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności kalisteniki i street workout'u.

 Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

ul. Budowlanych 15, 67-200 Głogów

tel. 604 586 145

email: kontakt@miedziowestowarzyszenie.pl

strona: www.miedziowestowarzyszenie.pl

Prezes: Karolina Duchińska

Edukacja w obszarze przedsiębiorczym i ekologicznym. Działania mocno nakierowane są na lokalnych mikroprzedsiębiorców oraz młodzież. Ekonomizacja NGO.

Miejski Klub Sportowy „Głogowski Klub Koszykówki”

ul. Królewska 11/1, 67-200 Głogów

tel. 696 013 183

E-mail: mksgkkosz@gmail.com

Prezes: Krzysztof Jasiński

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Głogowie

ul. Gen. Sikorskiego 11, 67-200 Głogów

tel.: 695600647

E-mail: mszs.glogow@wp.pl

Prezes: Dariusz Bartkowiak

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu

ul. Królewska 12, 67-200 Głogów

tel.: 76 832 24 42

email: info@ju-jitsu.pl

strona: www.ju-jitsu.pl

Prezes: Roman Grzegorz

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry"

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

tel.: 606 353 331

email: jolek40@wp.pl

strona: basketchrobry.org.pl

Prezes: Miłosz Ratuszyński
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki

Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" w Głogowie

ul. Andromedy 62, 67-200 Głogów

tel.: 76 833 86 00

Prezes: Marek Groffik

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin

ul. Staszica 15, 67-200 Głogów

email: kozdra11@op.pl

Prezes: Edward Kozdra

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Międzyzakładowy Klub Sportowy "Chrobry" Głogów

ul. Wita Stwosza 3, 67-200 Głogów 

tel.: 76 833 40 11

email: chrobry@chrobry-glogow.pl

strona: www.chrobry.glogow.pl

Prezes:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Goliat"

ul. Norwida 1, 67-200 Głogów

tel.: 76 833 32 40

email: goliat_glogow@interia.pl

Prezes: Małgorzata Fidzińska-Kaczmarek

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy z siedzibą w Głogowie

ul. Sikorskiego 21,67-200 Głogów

tel. 768340270

email: pzeri-glogow@wp.pl

Prezes: Krzysztof Jung

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Polski Związek Niewidomych - Koło w Głogowie

ul. Sikorskiego 22, 67-200 Głogów

tel.501767439

email: krysia.kw@op.pl

Prezes: Krystyna Kwolek

Doradztwo dla rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących oraz pomoc osobom dorosłym w przystosowaniu się do życia.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Głogowie

ul. Kościuszki 15a lok. 5, 67-200 Głogów

tel.: 609 140 090

email: diabetycy@psdglogow.pl

strona: psdglogow.pl

Prezes: Stanisław Stolarczyk

Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Głogowie

ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów

tel.: 76 834 65 01, 76 834 65 17

email: zk.glogow@psoni.org.pl / jpaliga18@gmail.com

strona: glogow.psoni.org.pl

Przewodnicząca zarządu: Jadwiga Paliga

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję”

ul. Herkulesa 4, 67-200 Głogów

tel. 600 380 925

email: dajmydzieciomnadzieje@tlen.pl

strona: www.dajmy-dzieciom-nadzieje.pl

Prezes: Mirosław Błażejewski

Poprawa życia, sprawności fizycznej i intelektualnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 Stowarzyszenie Centrum Działań Alternatywnych „Bastion Głogów”

Ul. Orbitalna 89/13

Tel. 787509641

e-mail: solfret@interia.pl, scdabastionglogow@wp.pl

Prezes: Marcin Szatyński

Działalność w zakresie kultury sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności przez propagowanie literatury filmu teatru gier muzyki komiksu

Stowarzyszenie "Chór Gospel - Space Of Grace"

ul. Letnia 6, 67-200 Głogów

tel.: 696463809

email: sog.gospel@gmail.com

strona: www.soggospel.weebly.com

Prezes: Marta Kaczmarek

Propagowanie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć artystycznych związanych z muzyką Gospel oraz pokrewnymi rodzajami muzyki wśród ogółu społeczeństwa, wspieranie rozwoju muzyki Gospel

Stowarzyszenie "Gorące Dłonie"

ul. Neptuna 22 lok. 24, 67-200 Głogów

tel.609106764

Prezes: Dorota Kruszyna

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie i ich rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Stowarzyszenie „Tańcz z nami”

ul. Elektryczna 24a/8. 67-200 Głogów

tel. 502201257

email: tańcz-z-nami@wp.pl

Prezes: Paweł Pachuta

Celem jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego regionu poprzez naukę tańca, a jednocześnie aktywizacja osób starszych oraz animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej w Głogowie

Ul. Salomei 14 , 67-200 Głogów

Tel.: 601739631

Email:narcyzz5@o2.pl

Strona: www.glogowbrydz.master.pl

Prezes: Emilia Szajowska

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie

ul. Kościuszki 15A lok. 4, 67-200 Głogów

tel.: 888 205 105

email: mietmar@neostrada.pl / 888205105@wp.pl

Strona: www.sm.glogow.pl

Prezes: Mieczysław Zajączkowski

Celem działania stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorującym na stwardnienie rozsiane, ich opiekunom i rodzinom

Stowarzyszenie Chór Beati Cantores

Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 1, 67-200 Głogów

tel.: 504 156 696

email: chor.beaticantores@gmail.com

strona: www.beati-cantores.pl

Prezes: Tadeusz Kolańczyk

”Beati Cantores” zgodnie z najstarszą tradycją wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych, a także muzykę rozrywkową, ludową i patriotyczną. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami promujących kulturę muzyczną. Dając liczne koncerty dla społeczności lokalnej żywo zapisuje się życiu kulturalnym miasta

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów

tel.: 76 727 60 70 / Faks: 76 832 18 04

email: biuro@szansa.glogow.pl

strona: www.szansa.glogow.pl

Prezes: Anna Lechowska

Pomoc ofiarom przemocy, terapia dzieci krzywdzonych oraz działalność szkoleniowa dla grup zawodowych stykających się w swojej pracy z problematyką przemocy.
Nadrzędnym celem pracy Stowarzyszenia jest stworzenie wielodyscyplinarnego lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Prawnej - Poradni dla dzieci, młodzieży ich rodziny, opiekunów

Stowarzyszenie dla Osób z Autyzmem "Niebieska Przystań"

ul. Bolesława Krzywoustego 10, 67-200 Głogów
tel. 537888452
email: justyna.pieniazek@spoko.pl

Prezes: Justyna Pieniążek
Swą główną działalność skupia na zapewnieniu wysoko wyspecjalizowanej terapii dla dzieci oraz młodzieży z Autyzmem. Pomocy rodzinom dotkniętych autyzmem oraz propagowaniem wiedzy o autyzmie w społeczeństwie. 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A

ul. Sikorskiego 2, 67-200 Głogów

tel. 76 7208252

email: emeryci.glogow@wp.pl

Prezes: Stanisław Kuc

Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym przy współudziale KGHM Polska Miedź S.A., związków zawodowych i współpracy z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi

Stowarzyszenie Głogowska Grupa Rowerowa "DGL"

ul. Kosmonautów Polskich 41 lok. 9, 67-200 Głogów 

tel.: 606 274 205

email: ggrdgl@gmail.com

strona: www.trasyrowerowe.info.pl

Prezes: Wojciech Kątny

Promowanie turystyki rowerowej.  Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Skarbnik" w Głogowie

ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów

tel.: 76 852 19 71

email: skarbnik.glogow@wp.pl

strona: www.klub-abstynenta.org

Prezes: Wiesława Wezner

Doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia. Uczenie kultury życia bez alkoholu. propagowanie idei trzeźwościowych

Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju - Klub Łączności SP6GKJ Głogów

ul. Kamienna Droga 2 (I piętro), 67-200 Głogów

tel.:

email: SP6TRX@wp.pl

strona: www.sp6kgj.glogow.net.pl

Prezes: Marek Gajewski

Częstotliwość klubowa: 145,275 MHz

Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"

ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów

tel.: 76 727 25 72, 606 326 291

email: domwglogowie@gmail.com

strona: www.dom.glogow.org

Prezes: Urszula Murzyńska

Promowanie idei szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w szczególności upośledzonych umysłowo

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki  „Amator” Głogów

Ul. Obrońców Pokoju 11b/28, 67-200 Głogów

Tel. 603963504

Email: SMSAmatorGlogow@interia.pl

Prezes: Daniel Wieczorek

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja turniejów oraz udział i reprezentacja miasta na arenach ogólnopolskich w siatkówce amatorskiej.

Stowarzyszenie ODONIS

ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów

tel.: 601 520 517

email: krystyna_piasecka@wp.pl

strona: www.odonis.pl

Prezes: Krystyna Piasecka-Olejniczak

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów mieszkańców powiatu głogowskiego

Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów

ul. Galla Anonima 4 lok. 6, 67-200 Głogów

tel. 690499656

email: info@patriotyczny-glogow.pl

Prezes: Marcin Marciszak

Krzewienie postaw patriotycznych

Stowarzyszenie Petra

ul. Orzechowa 94, 67-200 Głogów

Prezes: Iwona Rogowska

Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju własnego regionu i kraju oraz wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 72 60  

email: spr_glogow@poczta.onet.pl

strona: www.spr-chrobry.glogow.pl

Prezes – Lucjan Skrobuk

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry"

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

Prezes: Grzegorz Maciejewski

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Dzieciom Uśmiech”

ul. Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów

tel.:502409837

email: dna.stach@gmail.com

Prezes: Danuta Nowicka-Stach

Niesienie pomocy niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych posiadającym upośledzenia umysłowe i fizyczne, wrodzone i nabyte, w przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim

Stowarzyszenie Pomocy Medyczno-Psychologicznej

ul. Niedziałkowskiego 9, 67-200 Głogów

tel.: 76 835 29 05, 691 493 677

email: stowmedpsych2011@o2.pl

strona: www.stowmedpsych.jcom.pl

Prezes: Irena Królak Borowiecka

Działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa. Działalność edukacyjna i profilaktyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Opiniowanie i diagnozowanie

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej EGO

ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów

tel. 76 7272572

email: e.kowalska@interia.eu

Prezes: Elżbieta Kowalska

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Głogowskie Stowarzyszenie A jutro?

ul. Strumykowa 3, 67-200 Głogów

tel.: 76 7240720

email: stowarzyszenie.ajutro@wp.pl

Prezes: Elżbieta Ruszkowska

Praca opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w ujęciu wielopokoleniowym. Prowadzenie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia. Zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom we wszystkich sprawach życiowych. Praca z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Opiekuńczego oraz pomoc oferowana mieszkańcom Głogowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa

Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

tel.: 698 690 345

email: maciekpiszlewicz@gmail.com / stowarzyszenie@muzeum.glogow.pl

Prezes: Marek Rychlik

Wspomaganie statutowej działalności muzeum archeologiczno - historycznego w Głogowie

Stowarzyszenie UMIEM

ul. Chopina 55, 67-200 Głogów

tel. 519121088 / 502304433

email: umiem2008@gmail.com

www: umiem.org.pl

Prezes: Ewelina Tołopiło

Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Śmiechoterapia dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Stowarzyszenie Sportowe Miejski Ośrodek Kultury - Budoprojekt Głogów w Głogowie

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

tel: 603 858 077 / 076 726 06 33

email: andbrol@wp.pl

Prezes: Edward Korościel

Celem klubu jest popularyzacja oraz stwarzanie warunków do czynnego i kwalifikowanego uprawniania dyscypliny sportowej zwanej grą w szachy

Stowarzyszenie Tenisa Stołowego "Chrobry" Głogów

ul. Kasztelańska 7 lok. 8, 67-200 Głogów

tel.: 607 060 674 / 76 8347030

email: focus-dwa@wp.pl

Prezes: Janusz Brycki

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak

ul. Orbitalna 68, 67-200 Głogów

tel.: 605 117 272

email: stowarzyszenie@zwiedzak.pl

strona: www.stowarzyszenie.zwiedzak.pl

Prezes: Bartosz Ławrowski

Prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej wspierającej turystów, podróżników, miłośników geografii i świata. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa.

Team 4x4 Głogów
Stowarzyszenie zwykłe

ul. Obrońców Pokoju 7d lok. 103, 67-200 Głogów

601415153, 76 833 22 96
email: renkan@op.pl
strona: http://www.4x4glogow.pl/index.php
Prezes: Lucyna Kuźmiak-Kamieniecka
Stowarzyszenie zrzesza miłośników i pasjonatów samochodów terenowych i szeroko rozumianego OFF-ROADU

Towarzystwo Cyklistów "Chrobry"

ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów

tel.: 605 219 306, 76 835 59 87 wew. 39

email: sbb200@wp.pl

Prezes: Leon Niwczyk

Celem działania Towarzystwa jest działalność sportowa dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych promujących kolarstwo. Umożliwiamy ponadto realizację zainteresowań sportowych młodzieży i turystycznych społeczeństw

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

Tel.: 693562610

E-mail: tzg.tzg@wp.pl

Strona: www.tzglogow.pl

Prezes: Zbigniew Mazurek

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, popularyzacja tradycji, kultury i dziedzictwa historycznego Głogowa i Ziemi Głogowskiej.

 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy VOLLEY Głogów

ul. Jedności Robotniczej 39, 67-200 Głogów

tel. 608 625 343
E-mail: volley66glogow@gmail.com

Prezes : Irena Dybczyńska

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet.

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Głogów

ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
tel./Fax: 76 831 35 36

email: glogow@zhp.pl

strona: www.glogow.zhp.pl
Prezes: Krzysztof Stachów

Ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie, należące do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów
tel. 691938200
email: jszmolda@tlen.pl
Prezes: Jerzy Nagoda

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności