Nowa zajezdnia

Spółka Komunikacja Miejska planuje w tym roku rozpoczęcie budowy nowej zajezdni autobusowej. Zajezdnia zlokalizowana będzie w Głogowie przy zbiegu ul. Transportowej i H. Głogowskiego.


Projekt budowlany nowej zajezdni obejmuje swym zakresem:

  • budynek administracyjno-dyspozytorski,
  • budynek stacji obsługi autobusów z myjnią autobusową i 5 stanowiskami napraw,
  • budynek stacji paliw z wiatą dwusłupową,
  • drogę dojazdową z miejscami postojowymi - 37 miejsc postojowychdla samochodów osobowych,
  • drogi wewnętrzne z placami manewrowymi,
  • plac postojowy -  42 miejsca postojowe dla autobusów.

Nowa zajezdnia autobusowa będzie prawie 4 krotnie mniejsza od dotychczasowej – powierzchnia bazy wynosiła będzie 1,29 ha, powierzchnia zabudowy 1 482,45 m². Wybudowana będzie w nowoczesnej energooszczędnej technologii, znacząco obniży koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawi warunki pracy, a także wpłynie na ochronę środowiska. Nowoczesna myjnia autobusowa przyczyni się do znaczącego zmniejszenia zużycia wody, a stacja paliw spełniała będzie wymagane warunki techniczne zabezpieczenia zbiorników przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu. Zajezdnia będzie kompleksową jednostką obsługującą transport miejski na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.

Zarząd Spółki podejmował liczne działania zmierzające do pozyskania środków na realizację inwestycji. Spółka dwukrotnie składała wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego projektu budowy zajezdni komunikacji miejskiej w ramach działania 3.3. „Transport miejski i podmiejski”. Dwukrotnie propozycja projektu składana przez spółkę nie została wybrana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego - instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym - ze względu (oficjalnie !) na ograniczone środki finansowe.

W związku z ubieganiem się przez spółkę o środki unijne opracowane zostało studium wykonalności, projekt budowlany, wydano pozwolenie na budowę.

Po utracie możliwości sfinansowania budowy nowej zajezdni Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. ze środków unijnych, pozostała jedynie możliwość finansowania inwestycji ze środków własnych spółki i gminy.

Konieczność budowy nowej zajezdni spotykała się z dużym zrozumieniem władz samorządowych i dlatego możliwe jest rozpoczęcie inwestycji.

Zarząd spółki wystąpił z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie decyzji w sprawie budowy nowej zajezdni.

W dniu 10 stycznia 2013 r. właściciel spółki na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki uchwałą nr I/2013 wyraził zgodę na rozpoczęcie inwestycji zgodnie z posiadanym projektem budowlanym, na podstawie pozwolenia na budowę. Na sfinansowanie inwestycji Spółka zaciągnie kredyt inwestycyjny maksymalnie do kwoty 16.000.000,00 zł.

Obecna baza transportowa stanowi poważny problem ze względu na jej wielkość i stan techniczny. Powierzchnia bazy to 5,39 ha, a znajdujące się na niej obiekty o łącznej powierzchni zabudowy 6056,60 m² zostały wybudowane w przestarzałej, energochłonnej technologii, znajdują się w złym stanie technicznym, są mocno wyeksploatowane i wymagają gruntownych remontów. Stacja paliw i myjnia autobusowa nie spełniają warunków technicznych i obowiązujących wymogów związanych z ochroną środowiska.

Porównanie kosztów projektu modernizacji oraz budowy nowej hali warsztatowej wskazuje, że wariant budowy nowego obiektu jest bardziej uzasadniony ekonomicznie. Nieopłacalne jest modernizowanie dotychczasowych obiektów, lepszym wyjściem jest postawienie nowoczesnego obiektu.

Zaoszczędzone na eksploatacji dotychczasowej bazy środki finansowe pozwolą spółce na realizację kolejnych założeń, dzięki którym następował będzie systematyczny wzrost jakości oferowanego transportu publicznego w Głogowie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności