Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2019

Prezydent Miasta Głogowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
a) pomocy społecznej
b) kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego
c) profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia
d) rozwoju kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenia wraz z załącznikami - pobierz

Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miasta Głogów do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.